Velkommen til Brødrene Nordahl AS

Brødrene Nordahl AS har med dyktige fagfolk og en moderne maskinpark levert prosjekter og anlegg siden 1954.

Kjerneområder:

  • Totalentreprenør for mindre prosjekter  for veg og jernbane.
  • Grunnarbeider bygg
  • Totalentreprenør for va-prosjekter
  • Miljøsanering
  • Rivingsarbeider

Brødrene Nordahl AS har kontor og lager i eget bygg på Minnesund i Eidsvoll.

AUTORISASJONER OG GODKJENNINGER

Godkjent i tiltaksklasse 3 hos Direktoratet for byggkvalitet.

Godkjent lærebedrift.

Sertifisert sveisere for PE-ledninger, samt ADK-sertifiserte anleggsrørleggere for VA arbeider.