Vi tar miljøansvar!

Brødrene Nordahl AS er nå sertifisert Miljøfyrtårn. Dette dokumenterer at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøfyrtårn, som den første nasjonale ordningen i Europa, ble anerkjent av EU i 2017. Etter langvarig vurdering ble beslutningen om å anerkjenne Miljøfyrtårn iht. artikkel 45 av Regulation (EC) No 1221/2009 vedtatt av Europakommisjonen 6. desember 2017. Dette beviser at at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

Brødrene Nordahl AS bruker digitale løsninger som gir gode verktøy for målrettet forbedring av miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og bruk av maskiner.

Brødrene Nordahl AS bruker digitale løsninger som gir gode verktøy for målrettet forbedring av miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og bruk av maskiner.

Brødrene Nordahl AS tar miljøbevisste valg.