Miljøpolicy i Brødrene Nordahl AS

Bygg- og anleggsbransjen som bransje har stor innvirkning på klima og miljø. Brødrene Nordahl er bevisst sitt ansvar for å være miljøbevisste.

Vi samarbeider med byggherrer, underentreprenører og leverandører for å skape et best mulig resultat hvor helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert.

Brødrene Nordahls miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og vi har identifisert tre viktige mål som påvirkes gjennom vår virksomhet.

 

Vi følger opp disse bærekraftsmålene ved å:

  • jobbe bevisst og systematisk med å prioritere sikkerhet og helse på arbeidsplassen
  • sørge for et godt arbeidsmiljø hvor alle trives og føler seg vel
  • sikre lik lønn for likt arbeid, uansett kjønn eller bakgrunn
  • følge tariffavtalen for bransjen, sikre god lønn og ryddige arbeidsforhold
  • være bevisste på hvor vi kjøper varer fra, og velge lokale varer og underentreprenører der det er mulig
  • gå inn for å gjenbruke masser i størst mulig grad
  • levere inn avfall til kildesortering
  • ha et bevisst forhold til hvilke maskiner vi bruker, og velge mest mulig miljøvennlige løsninger

 

Brødrene Nordahl tar miljøbevisste valg.