Tjenester

Brødrene Nordahl AS har gjennom sammenhengende drift siden 1954 opparbeidet seg en unik erfaring som totalleverandør innen vårt fag. Vi har bred erfaring til å utføre alt fra mindre og nisjepregede prosjekter til noe større oppdrag for grunnarbeider innen veg, bane og næring. Våre kunder er hovedsakelig offentlige og kommunale etater samt større byggentreprenører.

 

Brødrene Nordahl AS syns det er svært spennende med trenden som går mot totalprosjekter og prestasjonsinnkjøp. Vi har egen oppmålingsingeniør, og har god erfaring i bruk av programvarene Autocad/Novapoint og Gemini.

Vi er 7-10 ansatte, hvor alle er lokale.